Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào

Người dùng nholoptruong

Người dùng nholoptruong
Thành viên trong: 8 tháng (từ ngày 11 tháng 1)
Loại: Thành viên chính thức
Tên đầy đủ: Nhỏ lớp trưởng
Vị trí: Huế
Website:
Thông tin:

Hoạt động của nholoptruong

Điểm: 310 điểm (hạng #2)
Câu hỏi: 9 (đã chọn 1 câu trả lời hay nhất)
Trả lời: 0
Bình luận: 1
Thích trong : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 bó tay
Đã nhận: 0 thích, 0 bó tay

Tường của nholoptruong

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.