Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
trong Tiếng Việt
125 views
0 thích
0 thích
Có quy tắc nào trong ngôn ngữ Tiếng Việt quy định rõ khi nào dùng phụ âm gi , d và r không ?
trong Tiếng Việt
bởi
310 điểm

2 trả lời

0 thích
0 thích
thuận miệng mà phát âm thôi ạ
mình đọc là "dâm mát" nghe buồn cười, nhưng "râm mát" thấy hay
vài lúc đọc "gi" thì nó nhấm mạnh vào từ đó trong dâu luôn, khi đọc nó dài ra ấy
bởi
600 điểm
0 thích
0 thích

Ghi nhớ quy tắc sử dụng phụ âm gi/d/r trong tiếng Việt :

– Gi và d không cùng xuất hiện trong một từ láy.

Những từ láy vần, nếu tiếng thứ nhất có phụ âm đầu là l thì tiếng thứ hai có phụ âm đầu là d (lim dim, lò dò, lai dai,

líu díu,…)

Từ láy mô phỏng tiếng động đều viết r (róc rách, rì rào, réo rắt,…)

Gi và r không kết hợp với các tiếng có âm đệm. Các tiếng có âm đệm chỉ viết với d (duyệt binh, duy trì, doạ nạt, doanh nghiệp,…)

Tiếng có âm đầu r có thể tạo thành từ láy với tiếng có âm đầu b, c, k (gi và d không có khả năng này) (VD: bứt rứt, cập rập,…)

Trong từ Hán Việt, tiếng có thanh ngã (~), nặng (.) viết d; mang thanh hỏi (?), sắc (/) viết với gi.

Mẹo d / gi / r:

Phụ âm r không bao giờ xuất hiện trong một từ Hán Việt.

Các chữ Hán Việt mang dấu ngã (~) và dấu nặng (.) đều viết d ( dã man, dạ hội, đồng dạng, diễn viên, hấp dẫn, dĩ nhiên, dũng cảm).

Các chữ Hán Việt mang dấu sắc (/) và hỏi (?) đều viết gi (giả định, giải thích, giảng giải, giá cả, giám sát, tam giác, biên giới)

Các chữ Hán Việt có phụ âm đầu viết là gi khi đứng sau nó là nguyên âm a, mang dấu huyền () và dấu ngang (Gia đình, giai cấp, giang sơn).

(Ngoại lệ có: ca dao, danh dự).

Chữ Hán Việt mang dấu huyền hoặc dấu ngang, âm chính không phải là nguyên âm a (mà là một nguyên âm khác) thì phải viết với d (dân gian, tuổi dần, di truyền, dinh dưỡng, do thám).

bởi
240 điểm
Tìm Lời Giải - Cùng học hỏi , cùng tiến bộ
Đến với "Tìm lời giải",bạn không quên đặt câu hỏi để nhận được ngay gợi ý, trả lời nhiệt tình từ các thành viên và ban quản trị nhé!
Cùng học hỏi, cùng tiến bộ!