Mỗi người đều là chuyên gia trong lịnh vực bạn đam mê ! Đăng ký và cùng chia sẻ kiến thức nào
trong Hỏi xoáy đáp xoay
19 views
0 thích
0 thích

 đây là từ ngữ mà các bạn thế hệ gen Z hay dùng

trong Hỏi xoáy đáp xoay
bởi
310 điểm

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia trả lời câu hỏi.

Tìm Lời Giải - Cùng học hỏi , cùng tiến bộ
Đến với "Tìm lời giải",bạn không quên đặt câu hỏi để nhận được ngay gợi ý, trả lời nhiệt tình từ các thành viên và ban quản trị nhé!
Cùng học hỏi, cùng tiến bộ!